Na godzinę przed każdym nabożeństwem dyżur pełni duchowny luterański z Polski. W miarę możliwości prosimy zgłaszać wcześniej potrzebę rozmowy duszpasterskiej, odbycia spowiedzi lub innych czynności duszpasterskich (chrzest, ślub etc).