W chwili obecnej koordynacją spraw duszpasterskich zajmuje się Asystent Biskupa – ks. Łukasz Ostruszka z Warszawy. Wszelkie potrzeby w zakresie duszpasterstwa prosimy zgłaszać bezpośrednio na adres: asystent.biskupa@luteranie.pl lub telefonicznie: 0048 888 272 323.